Opheffing Plan B

Mededeling

Het is een tijdje stil geweest rondom de ontwikkelingen van Plan B.

Gaandeweg het proces hebben wij een andere zienswijze gekregen op een aantal essentiële zaken. Meerdere gesprekken hebben helaas niet tot een
oplossing geleid waarin wij ons beiden kunnen vinden. Wij zullen daarom apart van elkaar verder gaan met deelname aan de TWAC 2024.

Alle betrokkenen (teamleden, sponsors, goede doel enz.) zijn reeds op de hoogte gesteld.

Wij bedanken alle volgers en iedereen die op enige manier heeft bijgedragen aan Plan B.

Groet,
Saskia en Jacoline